Terapija igrom

"Najbolje stvari koje nekome možete pokloniti jesu vaše vrijeme, pažnja, ljubav i brižnost" -J. Osteen

Terapija igrom je psihoterapijski pravac koji koristimo u radu s djecom u dobi 3 do 12 godina kako bi se prevenirali potencijalni problemi ili riješili postojeći problemi. U terapijskoj igraonici djeca koriste posebno izabrane igračke (npr. lutke, plišance, pijesak, kostime i maske i dr…) kako bi sebi i drugima otkrili svoje potrebe, želje, misli i osjećaje koji im mogu biti preteški ili nemogući za izražavanje riječima i razgovorom. Paralelno s time, s roditeljima radimo na jačanju roditeljskih vještina kroz psihoedukativni I savjetodavni rad. Prema potrebi, surađujemo s dječjim vrtićima, školama te drugim institucijama. U Kabinetu Baseline radimo individualnu terapiju igrom koja se provodi jednom tjedno s djetetom I roditeljima.