Savjetovanje za roditelje

Svatko se ponekad može naći u situaciji koju ne može riješiti sam ili uz pomoć ljudi koji ga okružuju....

-ako imate pitanja vezana za odgoj djece ili imate teže odgojivo dijete
-ako ste primijetili promjenu u ponašanju svoga djeteta
-ako se vaše dijete susreće s vršnjačkim ili bilo kojim drugim oblikom nasilja
-ako je vaše dijete anksiozno (napeto), ima snažnu separacijsku anksioznost ili neki drugi pretjerani strah
-ako ima tikove
-ako je proživjelo ili proživljava neki stresan ili traumatski događaj (npr. razvod roditelja, gubitak, zlostavljanje...)
-ako se teško socijalizira

AKO VIŠE NE MOŽETE SAMI - POKUŠAJTE S NAMA!