Logopedska dijagnostika i terapija

Stručnjaci logopedi iz našeg Kabineta pružaju usluge logopedske dijagnostike koristeći sve postojeće standardizirane logopedske testove. Logopedska dijagnostika utvrđuje postoje li odstupanja u komunikaciji i jezično-govornom razvoju, te postavlja temelje za planiranje logopedske terapije.
Logopedska terapija pomno je osmišljena i prilagođena potrebama svake osobe koja pristupa terapiji. Ciljevi logopedske terapije i tehnike kojima se provodi određuju se za svakog korisnika. Terapija se provodi indvidualno, u trajanju 30 ili 45 minuta.